Klimats

Ko Tu vari darīt?

Lasi Pasaules Dabas Fonda padomus, kā samazināt savu ietekmi uz klimatu.

 

Piedalies Zemes stundā!

Latvijas klimata pēda

Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3 tonnas gadā. Latvijas oglekļa dioksīda emisijas pašlaik pārsniedz šo noteikto robežslieksni, sasniedzot 5,14 tonnas CO2 uz cilvēku gadā. Uzzini vairāk!

Klimata izmaiņu sekas ir iespējams novērot visā pasaulē – kūstoši ledāji, jūras līmeņa celšanās, spēcīgākas vētras un plūdi, mazāk sniega ziemeļos un lielāks sausums dienvidos.

Pēdējo 100 gadu laikā enerģētikas un transporta vajadzībām mēs esam izlietojuši aptuveni pusi no Zemes degizrakteņu rezervēm, tādā veidā strauji nosūtot atpakaļ atmosfērā miljoniem tonnu oglekļa dioksīda. Oglekļa dioksīds, nonākot atmosfērā, laiž cauri Saules gaismu, bet siltumu atstaro atpakaļ uz Zemes virsmas. Tāpēc Zemes temperatūra pakāpeniski paaugstinās. Skaties šeit!

Klimata izmaiņas jau šobrīd ietekmē dabu un cilvēkus neskaitāmos veidos. Tās atstāj iespaidu uz valstu ekonomiku. Apdrošināšanas kompānijas ir paziņojušas, ka potenciālie finansiālie zaudējumi, kas radušies klimata izmaiņu rezultātā, varētu sasniegt simtiem miljardu dolāru gadā. Tomēr šī nav problēma, kas Zemi ir piemeklējusi negaidīti – ir pagājuši jau vismaz 30 gadi, kopš zinātnieki brīdina par klimata izmaiņām.

CO2

CO2 ir visnozīmīgākā gāze atmosfērā, kas uztur siltumu uz Zemes. 4 miljardus gadu atpakaļ ogļskābās gāzes koncentrācija atmosfērā bija daudz augstākā – ap 80%, salīdzinot ar šodienas 0,03%. Lielākā daļa CO2 tika izņemts no atmosfēras fotosintēzes procesā. Oglekļa dioksīds tika ieslēgts dažādos organismos un vēlāk arī minerālos – tādos kā, piemēram, nafta un ogles.

Dabiskais oglekļa dioksīda cikls notur CO2 atmosfērā līdzsvarā. Augu pūšanas procesa, vulkānu izvirumu, dzīvnieku elpošanas rezultātā atmosfērā izdalās ogļskābā gāze, tur tā paliek aptuveni 100 gadus pirms no jauna iesaistās fotosintēzes reakcijās vai tiek saistīta okeānos.

Dabiski saražotais CO2 ir gandrīz līdzsvarā ar to apjomu, kas tiek iesaistīts fotosintēzes reakcijās.

Uzzini vairāk: