Mežs

Mērķis

Meža programmas mērķis ir apturēt un novērst meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

Uzzini vairāk par meža programmu

Kā cirst ilgtspējīgi?

Brauc un uzzini, kā saimniekot ekonomiski izdevīgi un dabai draudzīgi, 5 Pasaules Dabas Fonda  demonstrējumu teritorijās.

 

Neesi vienaldzīgs

Mums rūp. Vai Tev arī?

Pasaules Dabas Fonds aicina meža īpašniekus un apsaimniekotājus uzlūkot mežu kā dabas sistēmu. Mēs aicinām arī sabiedrību nebūt vienaldzīgiem pret meža apsaimniekošanu.

Kāda ir problēma?

Šobrīd bieži dzirdams: „Efektivizēsim meža apsaimniekošanu, samazināsim izdevumus un gūsim lielākus ieņēmumus no meža. Pētīsim, analizēsim, rēķināsim, modelēsim un ieplānoto īstenosim.” Pasaules Dabas Fonds aicina - saimniekojot mežā, neaizmirst par dabas procesiem.

Mēs atbalstām pētījumus un diskusijas un bieži tām sekojošās pārmaiņas ir pozitīvi vērtējamas, bet pārmaiņas nedrīkst būt veidotas uz mežam kā bioloģiskai sistēmai piemītošo procesu un īpatnību rēķina.

Kāds ir risinājums?

Nenoliedzot koksnes kā atjaunojamo dabas resursu lomu tautsaimniecībā, nepieciešams rast kompromisu meža apsaimniekošanā – sabalansējot sociālās un ekonomiskās vajadzības, un dabā notiekošo. Nepareizi ir mežu uzskatīt kā lauksaimniecības kultūru, šādi pielīdzinot meža apsaimniekošanas modeļus.

Latvijā mežos ir izveidotas aizsargājamas teritorijas, kur koksnes resursu ieguve ir ierobežota, bet tās neglābs bioloģisko daudzveidību visos mežos.

Tāpēc - Pasaules Dabas Fonds aicina meža īpašniekus un apsaimniekotājus uzlūkot mežu kā dabas sistēmu. Tāpat Pasaules Dabas Fonds aicina sabiedrību nebūt vienaldzīgiem pret meža apsaimniekošanu.

 

 

 

Dabas aizsardzības NVO viedoklis par kontrolēto dedzināšanu

„Atsevišķos, no traucējumiem atkarīgos meža biotopos, kontrolēta dedzināšana ir viens no efektīvākajiem biotehniskajiem pasākumiem iegūstamā rezultāta, laika un resursu aspektā, kur to pieļauj vieta un drošība,” norāda profesionālās dabas NVO vadītāji.

Lasīt vairāk

ES valstis nespēj apturēt nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību

Vairāk nekā gadu pēc tam, kad spēkā stājies ES likums par kokmateriālu tirdzniecības pārvaldi, un vienu nedēļu pēc tam, kad Eiropas Komisija (EK) publicēja dziļi satraucošos rezultātus par likumu izpildi valstīs, WWF veiktā aptauja apstiprina, ka vēl joprojām vairākas ES valstis nespēj apturēt nelegālās koksnes ievešanu ES tirgū.

Lasīt vairāk

Uguns mežā

„Cilvēku vairākumam ir grūti pieņemt, ka uguns varētu būt dabisks, pat ļoti vēlams ekosistēmas traucētājs daudzos veģetācijas tipos. To var saprast, jo ugunsgrēks saistās ar iznīcināšanu, gluži emocionāli- ar, visplašākajā nozīmē, vērtīgas mantības bojāeju.

Diemžēl tas, ka zemapziņa pretojas atzīt šo īstenību, neko nemaina ekoloģiski evolucionārajā skalā: veģetācijas ietekmēšanā ugunij daudzviet ir galvenā nozīme...

Lasīt vairāk

 

 

Dzīvotņu fragmentācija - risks Latvijas dabai

Latvijā aktuāla problēma! Kas ir dzīvotņu fragmentācija? Kā kailcirtes, kas koncentrētas noteiktā teritorijā, ietekmē dzīvnieku populācijas?

Pasaules Dabas Fonds ir izdevis apkopojumu par dažādu valstu zinātnieku pētījumiem par dzīvotņu fragmentāciju.

Latvija strauji zaudē izcilākās dabas vērtības

Pētījumā par dabas stāvokli Latvijā konstatēts, ka no kopumā 57 īpaši aizsargājamām dzīvotnēm (dažādi reti mežu, zālāju u.c. ekosistēmu paveidi) 49 (86%) atrodas nelabvēlīgā stāvoklī un 47% stāvoklis turpina pasliktināties, kā arī reģistrēta viena izmirusi dzīvnieku suga.

Apkopots jau 1391 laba-vēlējums mežam!

Kopš aprīļa Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidotajā mākslas instalācijā„Es mīlu mežu”, kas atradās Latvijas Dabas muzejā, ir atstāts1391 labavēlējums mežam.

Lasīt vairāk

 

Dabas muzejā atklāta mākslas instalācija „Es mīlu mežu”

12.aprīlī Latvijas Dabas muzejā atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentu Austras Hauks, Lindas Lagzdiņas un Ričarda Millera veidotā instalācija „Es mīlu mežu”. Projekts tapis Pasaules Dabas Fondam sadarbojoties ar papīrfabriku „Līgatne” un Latvijas Dabas muzeju.

Lasīt vairāk

 

"FSC meža sertifikācija"

Esam izdevuši jaunu informatīvo materiālu – „FSC meža sertifikācija. Padomi uzsākot meža apsaimniekošanas sertifikāciju”. Šis materiāls noderēs meža īpašniekiem un uzņēmumiem, kuri plāno ieviest FSC meža sertifikācijas prasības sava meža apsaimniekošanā. Materiāls pieejams šeit.

Lasīt vairāk

 


Atklātā vēstule Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ministriem

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā ir svarīgs jautājums, kas jāņem vērā veidojot dalībvalstu nacionālās lauku attīstības programmas. Mēs – vides organizāciju vadītāji Baltijas valstīs – vēlamies uzsvērt trīs lietas, kuras ir būtiski ņemt vērā, veidojot lauku attīstības programmu.

Lasīt vairāk

 

Lemj par Latvijas mežu nākotni

Ministru Kabinetā uzsāk lemt par Latvijas mežu nākotni. Noteikumu projekti, kas iesniegti izskatīšanā Ministru Kabineta Komitejas sēdē, patreizējā redakcijā paredz pretrunu ar Latvijas Meža politiku, kā arī vides un sociālajam tiesībām.

Lasīt vairāk

 


Eiropas Vides ministri nespēj aizstāvēt vides intereses

Eiropas Vides ministru tikšanās laikā, lemjot par Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju un tās īstenošanu, ministri nespēja demonstrēt vides interešu aizstāvību. Sarunās bija jūtama spēcīga lauksaimniecības sektora interešu aizstāvība.

Lasīt vairāk

 

Akcija „Cirvis” vēršas pret nesaprātīgu mežu apsaimniekošanu

Vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar portālu Draugiem.lv ir uzsākušas akciju „Cirvis”, aicinot sabiedrību dokumentēt un ziņot par konkrētiem gadījumiem mežu apsaimniekošanas praksē Latvijā, kuros netiek ievērotas dabas un sabiedrības intereses.

Uzzini vairāk

Aplūko gadījumus: www.draugiem.lv/cirvis

Sūti savus attēlus: cirvim@gmail.com

 

 

Latvijā aiz kokiem pazudis mežs

"Al Jazeera English" kanālā attēlotais sižets „Latvia’s Pulp Fiction” ir radījis pietiekami lielu ažiotāžu Latvijas meža nozarē un sabiedrībā.

"Al Jazeera English" sižets par mežu apsaimniekošanu Latvijā

Uzzini vairāk

 

 

Princips "GĀZI GRĪDĀ" Latvijas mežsaimniecībā izmaksās DĀRGI

Nesen publiskotais Valsts kontroles ziņojums ir kārtējais brīdinājums par problēmām pašreizējai saimniekošanai valsts mežos. Meži tiek cirsti ievērojami vairāk, bet palielināto ciršanas apjomu ietekme uz vidi joprojām nav izvērtēta un saimniekošana, jo sevišķi, veids, kā tiek cirsts, neatbilst labai mežsaimniecības praksei.

Uzzini vairāk

 

 

Dabas organizāciju paziņojums par FSC sertifikāciju

Starptautiskā meža apsaimniekošanas sertifikāta FSC apturēšana AS „Latvijas valsts meži” ir likumsakarīgs rezultāts pēdējo gadu praksei meža apsaimniekošanā. Tas pastiprina bažas par Latvijas mežu stāvokli, kuros LVM ir lielākais apsaimniekotājs.

Uzzini vairāk

 

 

 

Baiba Broka un Ints Teterovskis iesaistās, lai veicinātu pārdomātu meža apsaimniekošanu

Kampaņā, kas novembra beigās un decembra sākumā bija redzama Rīgas ielās un lielākajos masu medijos, kā arī dzirdama radio stacijās, Pasaules Dabas Fonds aicina saimniekojot mežā, neaizmirst par dabas procesiem.

Uzzini vairāk

Klausies, ko stāsta Ints Teterovskis!