Ko mēs darām?

 

Mežs

Līdzšinējās meža apsaimniekošanas dēļ mežos iztrūkst veci, liela diametra koki, kritalas, dobumaini koki. Tiek veidotas vienādvecuma tīraudzes, izzudušas dabiskās pārejas joslas starp meža un nemeža zemēm un ūdenstecēm. Pasaules Dabas Fonds strādā, lai apturēt un novērst meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā. Uzzini vairāk!

 

Jūra

Baltijas jūra ir viena no unikālākajām, bet reizē apdraudētākajām jūrām pasaulē. Tavos spēkos ir palīdzēt to aizsargāt, tomēr atsevišķu problēmu risinājumos liela atbildība jāuzņemas Baltijas jūras reģiona valdībām. Seko Pasaules Dabas Fonda padomiem un ar atbildības sajūtu izbaudi atpūtu pie jūras. Uzzini vairāk!

 

Klimats

Klimata izmaiņas jau šobrīd ietekmē dabu un cilvēkus neskaitāmos veidos. Esi kopā ar mums, iestājoties par gudriem un tālredzīgiem lēmumiem valsts attīstībā - enerģētikas un citos sektoros. Uzzini ko darīt, lai samazinātu savu ietekmi uz klimatu! Uzzini vairāk!

 

 

Saldūdens

Ūdeņi vienmēr ir bijuši viena no svarīgākajām dabas bagātībām, kas ieņem nozīmīgu lomu cilvēku dzīvē. Nereti Latvijā ūdeņi tiek apsaimniekoti pretrunā ilgtspējības principiem - viens no piemēriem ir mazās HES. Pasaules Dabas Fonds strādā, lai popularizētu ilgtspējīgu ūdeņu resursu apsaimniekošanu un izmantošanu. Uzzini vairāk!

 

 

Sugas

Vēsturiski lielie zālēdāji - savvaļas zirgi, tauri, sumbri, aļņi, brieži - bija tie, kas veidoja un uzturēja atklātas vietas mainīgajā dabas sistēmā. Taču tagad savvaļas zirgi, tauri un sumbri līdz ar dabiskajām pļavām ir tikpat kā izzuduši no Eiropas dabas. Pasaules Dabas Fonds strādā, lai Latvijas dabā atgrieztu lielos savvaļas zālēdājus. Uzzini vairāk!

 

 

Dzīvesveids

Sekojot līdzi Pasaules Dabas Fonda padomiem, Tu samazināsi savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, varēsi darba vai mācību vietā ieviest Zaļā biroja principus un mācēsi izvēlēties produktus, kas ir mazāk kaitīgi veselībai un apkārtējai videi. Tava līdzdalība palīdzēs mums kopā panākt harmonisku valsts attīstību! Uzzini vairāk!

 

Pasaules Dabas Fonds aicina veidot "Dzīvus laukus” - kur lauku attīstība Latvijā vienlīdz dod labumu cilvēkiem un dabai. Uzzini vairāk!