Sadarbība ar uzņēmumiem

Esam atvērti jaunām, inovatīvām un videi draudzīgām idejām un sadarbības iespējām!

 

Lai pārrunātu sadarbības iespējas, lūdzam Jūs sazināties ar Pasaules Dabas Fonda darbiniekiem:

Tel. 67505640

E-pasts: info@pdf.lv

Iespējamie uzņēmuma sadarbības veidi ar Pasaules Dabas Fondu

Ilgtermiņa partnerattiecības - uzņēmums regulāri, vairāku gadu garumā atbalsta Pasaules Dabas Fonda pastāvēšanu ar “nemarķētu” ziedojumu, kas ļauj nodrošināt Pasaules Dabas Fonda pastāvēšanu un tālāku attīstību Latvijā. Papildus nemarķētam ziedojumam uzņēmums sniedz atbalsta finansējumu, kas paredzēts abpusēji izdevīgām kampaņām, mērķa akcijām, vai arī tiek izlietots konkrētām darbībām kādā no Pasaules Dabas Fonda dabas aizsardzības programmām. Atbilstoši uzņēmuma darbības sfērai tiek attīstītas individuālas sadarbības formas, piemēram, balstītas uz ziedojuma lieluma un tirdzniecības apjoma pozitīvu korelāciju (vēlams neietverot Pasaules Dabas Fonda logo izmantošanu).

Ilgtermiņa partnerattiecības ir augstākā sadarbības forma ar vislielākajiem ieguvumiem abām pusēm. Pēc savstarpējas vienošanās to var noteikt arī kā ekskluzīvu sadarbību - tikai ar vienu uzņēmumu no attiecīgā sektora.

Programmu sponsorēšana – abpusēji vienojoties, uzņēmums atbalsta īpašu Pasaules Dabas Fonda ilgtermiņa (1-3 gadi) projektu, piemēram, atbildīgas meža resursu izmantošanas, Baltijas jūras aizsardzības, vides izglītības, lielo zālēdāju populāciju atjaunošanas un citās jomās.

Mērķa akciju, kampaņu sponsorēšana – abpusēji vienojoties, uzņēmums atbalsta īstermiņa akcijas, kampaņas sabiedriskās apziņas veidošanā par dažādām tēmām, piemēram, meža dienas, ekoloģiskās pēdas nospieduma un piesārņojuma samazināšana, klimata izmaiņu kampaņas u.c.

Ziedojumi “graudā” – uzņēmums ziedo produktus vai pakalpojumus, tā palīdzot Pasaules Dabas Fonda samazināt ikdienas veicamo darbu izmaksas.

 

Paldies visiem tiem uzņēmumiem, kas atbalstījuši Pasaules Dabas Fondu!